Späť

Simulácia kritických situácií v Banskej Bystrici

Forensic.sk sa ako súčasť lektorského tímu podieľal na simuláciách kritických situácií z praxe v rámci Banskobystrických anestéziologických dní.

Zástupcovia forensic.sk sa ako súčasť lektorského tímu zúčastnili Banskobystrických anestéziologických dní. Podieľali sme sa na simuláciách kritických situácií z praxe, s ktorými si museli zúčastnené tímy poradiť.

Pre hodnovernosť sa simulácie odohrávali v reálnych podmienkach operačných sál a pooperačných izieb Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Počas simulácií sa kládol dôraz predovšetkým na netechnické zručnosti lekárov a zdravotníckych pracovníkov a na forenzný aspekt situácií, ktoré môžu vzniknúť vo vypätých stresových situáciách pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Samotní organizátori simulácie nepovažujú za skúšanie medicínskych znalostí ale za výučbový proces, ktorý má zlepšiť komunikáciu a tímovú spoluprácu pri krízových situáciách na operačnej sále. Sme radi, že forensic.sk mohol byť súčasťou lektorského tímu tak progresívneho a užitočného podujatia pre každodennú medicínsku prax.

Viac si môžete prečítať tu.