Znalecká činnosť

Právnické osoby

Vo vzťahu k právnickým osobám uprednostňujeme prvotnú správu cez kontaktný formulár, prípadne zaslanie informácií o základných faktoch prípadu a predmetu žiadosti o znalecký úkon mailom alebo poštou na adresu spoločnosti.

V texte vždy uveďte priamy telefonický kontakt alebo mailovú adresu na kontaktnú osobu, ktorá je o prípade komplexne informovaná.

Spravidla do 24 hodín vás budeme kontaktovať a následne podľa okolností s vami dohodneme osobné stretnutie alebo priame zaslanie podkladov pre vypracovanie znaleckého posudku či odborného vyjadrenia.

V prípade prijatia vášho prípadu vám na vyžiadanie vypracujeme predbežnú kalkuláciu ceny našich služieb.

Telefonický kontakt uprednostňujeme v pracovných dňoch v čase medzi 13.00 do 15.00.

Na základe vami poskytnutých informácii si vyhradzujeme právo na rozhodnutie o prijatí či neprijatí vášho prípadu spravidla do 48 hodín od kontaktovania našej spoločnosti.