Znalecká činnosť

Súkromné osoby

Odporúčame vám zvoliť si právneho zástupcu z radov akvokátov. Následne v súčinnosti s ním odporúčame pripraviť si stručný, heslovitý sumár okolnosti prípadu s vymedzením medicínsko-právneho problému a konkrétneho pôsobenia dotknutej osoby, či poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v danom prípade.

Kontaktujte nás prosím, cez kontaktný formulár.

Telefonický kontakt uprednostňujeme v pracovných dňoch medzi 13.00 hod a 15.00 hod.

Stručne nám objasnite prípad podľa vopred vypracovaného sumára.

Formulujte vaše požiadavky na znalecké posúdenie, konzultáciu, či poradenstvo v danej veci.

Pýtajte sa na cenu práce, termín možného vypracovania znaleckého úkonu a spôsob úhrady odmeny za znalecký úkon.

Na základe vami poskytnutých informácii si vyhradzujeme právo na rozhodnutie o prijatí či neprijatí vášho prípadu spravidla do 48 hodín od kontaktovania našej spoločnosti.