Lektorská a edukačná činnosť

Odborné minimum pre znalcov v zdravotnícve

Informácie o kurze

Vzdelávací program je určený pre uchádzačov o zápis do Zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedeného MS SR podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oddiel pre zápis znalcov.

Predpokladom pre zaradenie do vzdelávacieho programu je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v zdravotníckom (všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo, a pod.) prípadne prírodovednom študijnom programe. Naše odborné minimum je špecificky zamerané pre znalcov  v odbore zdravotníctvo a farmácia, pričom nie je vhodné pre znalcov z technických odborov.

 

Absolvent vzdelávacieho programu pozná platnú právnu úpravu výkonu znaleckej činnosti podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj súvisiacich právnych predpisov a vie ju aplikovať v praxi. Po splnení ostatných podmienok pre zápis do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov podľa zákona č. 382/2004 Z .z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov má absolvent vedomosti, zručnosti a kompetencie pôsobiť ako znalec v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy.

Najbližší termín odborného minima a podrobnosti o termíne sú  vždy zverejnené v sekcií noviniek.

Prihlásenie na Kurz znaleckého minima