Titulná strana

Znalecká činnosť

Poskytujeme komplexné znalecké služby v medicíne v odbore Zdravotníctvo a farmácia ako znalecký ústav a nasledovných medicínskych znaleckých odvetviach ako znalecká organizácia:

 • súdne lekárstvo (toxikológia, alkohológia, sérohematológia)
 • chirurgia
 • traumatológia
 • kardiochirurgia
 • plastická chirurgia
 • interná medicína
 • gastroenterológia
 • infektológia
 • neurológia
 • otorinolaryngológia
 • pediatria
 • psychiatria (liečba alkoholizmu a toxikománie, gerontopsychiatria),
 • sexuológia
 • anestéziológia a resuscitácia
 • gynekológia a pôrodníctvo
 • stomatológia
 • farmácia

Zameriavame sa predovšetkým na vypracovanie odborných vyjadrení a znaleckých posudkov pre orgány činné v trestnom konaní, súdy, právnické osoby a fyzické osoby.

Vykonávame znaleckú činnosť, ktorá pozostáva predovšetkým z odborného, medicínskeho a forenzného posúdenia konkrétnych okolností zadaného prípadu s dôrazom na všetky medicínske súvislosti daného prípadu. Ide predovšetkým o prípady, kde nie je postačujúce pribratie znalca – fyzickej osoby, ale kde si prípad vyžaduje interdisciplinárne posúdenie.