Späť

Výška náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2018

Pod číslom 152/2018 Z.z. bolo v zbierke zákonov zverejnené oznámenie Ministerstva zdravotníctva o vydaní opatrenia zo 16. mája 2018 č. S05091-2018-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2018.

Opatrenie nadobudlo účinnosť dňa 31. mája 2018 a stanovuje výšku náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2018 za jeden bod je 19,08 eura.

Oznámenie  je dostupné  na stránkach Slov-lex.