Späť

forensic.sk na Banskobystrických anestéziologických dňoch

Zástupcovia forensic.sk MUDr. Moravanský a JUDr. Laciaková sa dňa 09.06.2018 zúčastnili Banskobystrických anestéziologických dní. Na príprave simulovaného forenzného prípadu vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici spolupracovala aj MUDr. Osinová..

forensic.sk sa podieľal na simuláciách kritických situácií z praxe, s ktorými si museli zúčastnené tímy poradiť. Našou úlohou, ako lektorov bolo simulovať reálny prípad z praxe, vo virtuálnej operačnej sále a sledovať ako by si jednotlivé tímy poradili s komplikovanou forenzne významnou situáciou. V praxi dochádza k najväčším komunikačným problémom pri interdisciplinárnych prípadoch, ktoré si vyžadujú komunikáciu viacerých odborníkov. Často je komunikácia práve to, na čo sa zabúda a v praxi spôsobuje nemalé komplikácie.

Pre hodnovernosť sa simulácie odohrávali v reálnych podmienkach operačných sál a reanimačných jednotiek. Počas simulácií sa kládol dôraz predovšetkým na netechnické zručnosti lekárov a zdravotníckych pracovníkov a na forenzný aspekt situácií, ktoré môžu vzniknúť vo vypätých stresových situáciách pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Samotní organizátori simulácie nepovažujú za skúšanie medicínskych znalostí ale za výučbový proces, ktorý má zlepšiť komunikáciu a tímovú spoluprácu pri krízových situáciách na operačnej sále. Sme radi, že forensic.sk mohol byť súčasťou lektorského tímu tak progresívneho a užitočného podujatia pre každodennú medicínsku prax.