Späť

Prehľad klinických forenzných služieb v európskych krajinách

Managing partner forensic.sk doc. Kováč sa ako spoluautor podieľal na publikácií o klinických forenzných službách v európskych krajinách.

Klinické vyšetrenie osoby, ktorá sa stala obeťou fyzického alebo sexuálneho útoku môže byť veľmi dôležité v prípadnom, budúcom civilnom alebo trestnom konaní.  Takéto vyšetrenie musí byť vykonané profesionálne, aby sa zabezpečili  dôkazy procesne relevantným spôsobom a taktiež musí byť vykonané čo najskôr.

Bohužiaľ, nie v kažnom členskom štáte Európskej Únie sú dostupné nízkoprahové forezné služby.  V rámci projektu JUSTeU! (Juridical standards for clinical forensic examinations of victims of violence in Europe) sa aj forensic.sk podieľal na výskume v tejto oblasti. Výsledkom je publikácia vo vedeckom časopise Forensic Science Research vydávanom renomovaným vydavateľstvom Taylor&Francis. 

Výskum je dostupný vo forme open access článoku.