Späť

3. ročník konferencie „Právne, forenzné a ekonomické aspekty medicíny“

Aj tento rok organizujeme v spolupráci s vydavateľstvom SOLEN a advokátskou kanceláriou KINSTELLAR konferenciu „Právne, forenzné a ekonomické aspekty medicíny“.

Konferencia sa uskutoční 10.12.2019 v hoteli Park Inn v Bratislave. Podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania a registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.

V prípade, že opatrenia súvisiace s COVID-19 zabránia uskutočnenie podujatia prezenčnom formou, podujatie sa realizuje vo forme videokonferencie.

Medzi hlavné tohtoročné témy patrí pochopiteľne COVID-19, ktorému je venovaný samostatný blok.