Znalecká činnosť

Všeobecné informácie

Kto môže byť zadávateľom znaleckého úkonu

Odborné vyjadrenia a znalecké posudky vypracúvame ako znalecká organizácia alebo znalecký ústav pre:

  • orgány činné v trestnom konaní
  • fyzické osoby, ktoré nás za týmto účelom kontaktujú
  • súdy
  • právnické osoby, ktoré nás za týmto účelom kontaktujú

Účel znaleckej činnosti

Znalecké úkony (odborné vyjadrenia, znalecké posudky) vypracúvame najmä pre účely trestného konania (vyšetrovanie trestných činov), civilného sporového a mimosporového konania v ktorom sa zameriavame najmä na posúdenie poruchy alebo poškodenia zdravia a vypracovanie návrhu odškodnenia za bolesť a sťaženia spoločenského uplatnenia, správneho konania (napríklad konania pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou), rovnako tak na účely mimosúdneho riešenia sporov, posúdenia adekvátnosti nárokov pri likvidácii poistných udalostí, ako aj na súkromné účely zadávateľa.

Ako nás kontaktovať

Kontaktovať nás môžete prostredníctvom nižšie uvedeného formulára, kam môžete priamo uviesť Vaše kontaktné údaje a v skratke opísať Váš problém, otázku či prípad. My sa Vám ozveme naspäť spravidla v priebehu 24 hodín.

Osobná konzultácia prípadu

V opodstatnených prípadoch ponúkame osobnú konzultáciu vášho prípadu zameranú na bližšiu analýzu vášho problému. Uvedená osobná konzultácia je spoplatnenou službou, bez ohľadu na to, či sa po nej rozhodnete zadať nám vypracovanie znaleckého úkonu vo Vašom prípade, resp. či prijmeme objednávku na vypracovanie znaleckého úkonu.

Čo odporúčame predtým, než sa rozhodnete nás kontaktovať

Predtým, než sa rozhodnete nás priamo kontaktovať Vám odporúčame, v závislosti od vášho prípadu, zaobstarať si právneho zástupcu z radov advokátov a poradiť sa v prvom rade s ním. Následne vám odporúčame kontaktovať nás najlepšie prostredníctvom právneho zástupcu, s ktorým je možné dohovoriť termín osobnej konzultácie a jeho rozsah.