Späť

Ako oznámiť domáce násilie na policií?

Čo robiť, ak ste obeťou? Rozhodnite sa, že ňou už byť nechcete. Čo treba v takejto situácií urobit?

Obyčajne sa to začína oznámením na úrade justičnej a kriminálnej polície, najskôr na oddelení skráteného vyšetrovania. Je dobré rozmyslieť si vopred, čo chce oznámiť, ako chce postupovať a aké dôsledky to môže napokon mať pre všetkých zúčastnených. Po oznámení už totiž nebude nikdy taký ako predtým.

Výpoveď na polícií je veľmi dôležitá. Nejde ani tak o to, uviesť, čo všetko sa stalo pred dvadsiatimi rokmi, keď vás manžel prvýkrát podviedol, či strelil prvú facku pri zaváraní uhoriek. Podstatné je byť čo najviac vecný a presný v detailoch útoku.

Celý incident treba opísať viackrát, pomaly a čo najpresnejšie. Dôležité sú časové relácie činu a následnosť deja. Každý, kto bude čítať vašu výpoveď, si musí vizualizovať dej, ktorého ste sa stali obeťou. Dôležíte sú aj momenty tesne pred útokom, účelné je preto spomenúť si na to, čo bolo bezprostredne pred útokom, čo útok spustilo, aké bolo posledné slovo či gesto, kým vyletela päsť.

Pri slovnom opise samotného útoku treba uviesť, z koho pohľadu útok opisujete: napr. „útočník stál povedľa mojej pravej ruky, najskôr chrbtom, potom sa ale náhle otočil doľava a udrel ma kovovou tyčou, ktorú zvieral v pravej ruke, bola to tyč podobná nohe od stola, úder som nevnímala, bol to moment, keď som sa prebrala, všimla som si jeho tenisky, ktoré boli červené, obdraté a špinavé…“ Stranová orientácia priebehu deja je veľmi dôležitá pre konečné znalecké posúdenie mechanizmu násilia a stanovenia možností vzájomného postavenia útočníka a obete.

Ak sa stanete obeťou násilia, vaša otrasná skúsenosť vami natoľko rezonuje, že nedokážete vždy celkom presne popísať, čo sa stalo, preto je dobré, ak aj neskôr po viacerých dňoch aktívne doplníte svoju výpoveď na polícii. Nečakajte, že sa vás niekto bude pýtať, musíte hovoriť vy. Detaily sú veľmi dôležité najmä vtedy, ak policajt rozhodne, že je nevyhnutné vykonať rekonštrukciu alebo vyšetrovací pokus, kde sa práve podľa slov obetí a páchateľov modelujú figuranti do najbizarnejších situácií, aby bolo možné zaujať stanovisko k reálnosti prezentovaného deja.

Výpoveď podpisovanú na polícii je potrebné si aj niekoľkokrát prečítať a trvať na jej opravení, ak je prepis vašich slov nepresný alebo neúplný. Musíme si uvedomiť, že tieto situácie sa už neopakujú, zažili sme traumu, často telesnú aj duševnú zároveň, no musíme ešte zvládnuť a vydržať niekoľkokrát a dookola o všetkom hovoriť.