Titulná strana

Lektorská a edukačná činnosť

Spoločnosť dlhodobo poskytuje lektorskú a edukačnú v činnosť oblasti forenznej medicíny. Tematicky ide o lektorský program zameraný najmä na:

 • súdne lekárstvo vo vzťahu k znaleckej praxi
 • problematiku psychoaktívnych látok a ich účinky na ľudský organizmus
 • problematiku forenznej alkohológie
 • princípy forenznej traumatológie
 • posudzovanie poranení vo vzťahu k možnostiam návrhov odškodnenia
 • postupy lege artis v medicíne
 • forenzné aspekty vedenia zdravotnej dokumentácie
 • posudzovanie prípadov podozrenia z pochybenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 • otázky informovaného súhlasu, negatívneho reverzu, predchádzajúceho priania
 • forenzne významné situácie klinickej praxe, riziká pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 • osobitné tematické oblasti či worshopy pre konkrétne požiadavky objednávateľa

V súčinnosti s Ministerstvom spravodlivosti SR poskytujeme akreditovaný vzdelávací program: Odborné minimum pre znalcov v zdravotníctve, v rámci ktorého poskytujeme vzdelávanie a následne akreditáciu všetkým odborníkom z oblasti medicíny, ktorí majú v pláne zápis do zoznamu znalcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.