Titulná strana

Profil ústavu

forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz, s.r.o. je nezávislou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti forenznej medicíny. Bola založená v roku 2008.

Spoločnosť je zapísaná v zozname znalcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ako znalecký ústav a znalecká organizácia a špecializuje sa na zložité interdisciplinárne prípady, kde je potrebná účasť tímu viacerých znalcov. Ako znalecký ústav sme špecializovaným vedeckým a odborným pracoviskom, ktoré plní funkciu rezortného a metodického centra v oblasti znaleckej činnosti.

Znalecké úkony (odborné vyjadrenia, znalecké posudky) vypracúvame najmä pre účely trestného konania (vyšetrovanie trestných činov), civilného sporového a mimosporového konania v ktorom sa zameriavame najmä na posúdenie poruchy zdravia a vypracovanie návrhu odškodnenia za bolesť a sťaženia spoločenského uplatnenia, správneho konania (napríklad konania pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou), rovnako tak na účely mimosúdneho riešenia sporov, posúdenia adekvátnosti nárokov pri likvidácii poistných udalostí, ako aj na súkromné účely zadávateľa.

Vo forensic.sk dlhodobo kladieme dôraz aj na vedeckú, lektorskú a edukačnú činnosť. Poskytujeme aj konzultačné služby v oblasti forenznej medicíny.

Vykonávame

 • analýzu spisového materiálu a zdravotnej dokumentácie
 • analýzu prípadov podozrenia z pochybenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 • odborné vyjadrenia v jednoduchých prípadoch podozrenia z ublíženia na zdraví či ťažkej ujmy na zdraví
 • analýzu vzniku poranení a priebehu skutku z hľadiska biomechaniky poranení
 • prehliadky tiel zomrelých osôb na mieste činu či nálezu tela
 • pitvy podľa trestného poriadku najmä ako znalci fyzické osoby
 • súdnolekárske vyšetrenie poškodených osôb a posudzovanie mechanizmov násilia
 • posudzovanie spôsobov liečby a doby práceneschopnosti,
  znalecké úkony spojené s identifikáciou neznámych osôb aj v spolupráci s forenznou antropológiou a s využitím komparatívnej analýzy
 • posudzovanie miery ovplyvnenia alkoholom v čase skutku; prepočty koncentrácie alkoholu v krvi na čas skutku
 • posudzovanie v oblasti súdnolekárskej toxikológie
 • lektorskú činnosť v oblasti forenzných aspektov poskytovania zdravotnej starostlivosti, medicínskeho práva, v oblasti identifikácie rizík pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 • lektorskú činnosť v súdnom lekárstve a v oblasti praktických skúseností zo znaleckej činnosti pre políciu, justičné orgány, ozbrojené zložky a právnické profesie
 • konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti forenznej medicíny vrátane analýzy spisového materiálu v rámci litigation support