Kontaktné informácie

forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz s.r.o.
Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava

Tel.: +421 905 160 789, +421 911 160 789
E-mail: info@forensic.skIČO: 44 017 391
DIČ: 20 2256 4984
IČ DPH: SK20 2256 4984


Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vo vložke č. 50987/B. Spoločnosť má v súlade so zákonom č. 382/2004 Z.z. uzatvorenú poistnú zmluvu na výkon znalckej činnosti.
Znalecká organizácia má uzatvorenú zmluvu o súčinnosti s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pre znalecké úkony súvisiace s vykonávaním pitiev a ďalších doplňujúcich laboratórnych vyšetrení (toxikologické, histologické, sérohematologické, mikrobiologické). Znalci znaleckej organizácie a znaleckého ústavu vykonávajú znaleckú činnosť len ako znalci fyzické osoby alebo ako znalci spoločnosti forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz s.r.o.

Kontaktný formulár