Forensic.sk

Sme nezávislá spoločnosť pôsobiaca v oblasti forenznej medicíny, založená v roku 2008.

Viac informácií

Konzultačná činnosť

Spoločnosť poskytuje konzultačné služby pre advokátov, advokátske kancelárie a iné subjekty v rámci litigation support.

Viac informácií

Lektorská
a edukačná činnosť

V rámci edukačnej činnosti v súčinnosti s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky poskytujeme akreditovaný program ďalšieho vzdelávania Odborné minimum pre znalcov v zdravotníctve.

Viac informácií

Publikačná činnosť

Publikujeme veľké množstvo odborných článkov, analýz a komentárov vo vedeckých, odborných aj populárnych publikáciách.

Zobraziť publikácie

Najnovšie blogy

forensic.sk získal poverenie na organizovanie znaleckého minima

Ministerstvo spravodlivosti schválilo znaleckému ústavu forensic.sk dňa 22. marca 2021 študijný program odborného minima pre znalcov.

Čítať viac

Termín najbližšieho znaleckého minima: 29. november – 2. december 2023

Predpokladom pre zaradenie do vzdelávacieho programu je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v zdravotníckom (všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo, a pod.) prípadne prírodovednom študijnom programe.

Čítať viac

Termín najbližšieho znaleckého minima: 8. – 10. februára 2023

Predpokladom pre zaradenie do vzdelávacieho programu je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v zdravotníckom (všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo, a pod.) prípadne prírodovednom študijnom programe.

Čítať viac

Odborná skúška z hyperbarickej medicíny

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky poverilo znalecký ústav forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz s.r.o. zorganizovaním odbornej skúšky podľa § 5 a § 6 vyhlášky MS SR č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v odbore Zdravotníctvo a farmácia, odvetví: Hyberbarická medicína. Ide historicky prvý prípad, keď sa v odbore Zdravotníctvo a farmácia organizovala odborná skúška znalcov.

Čítať viac

3D rekonštrukcia chrupu s využitím umelej inteligencie

Znalci znaleckého ústavu forensic.sk Doc. Thurzo, Doc. Kováč a MUDr. Moravanský spolu s ďalšími odborníkmi publikovali vo významnom vedeckom časopise Molecules článok, v ktorom predstavili nový spôsob 3D rekonštrukcie chrupu s využitím umelej inteligencie.

Čítať viac