Forensic.sk

Sme nezávislá spoločnosť pôsobiaca v oblasti forenznej medicíny, založená v roku 2008.

Viac informácií

Konzultačná činnosť

Spoločnosť poskytuje konzultačné služby pre advokátov, advokátske kancelárie a iné subjekty v rámci litigation support.

Viac informácií

Lektorská
a edukačná činnosť

V rámci edukačnej činnosti v súčinnosti s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky poskytujeme akreditovaný program ďalšieho vzdelávania Odborné minimum pre znalcov v zdravotníctve.

Viac informácií

Publikačná činnosť

Publikujeme veľké množstvo odborných článkov, analýz a komentárov vo vedeckých, odborných aj populárnych publikáciách.

Zobraziť publikácie

Najnovšie blogy

forensic.sk získal poverenie na organizovanie znaleckého minima

Ministerstvo spravodlivosti schválilo znaleckému ústavu forensic.sk dňa 22. marca 2021 študijný program odborného minima pre znalcov.

Čítať viac

Forenzná sila medicínskeho dôkazu a najčastejšie pochybenia znalcov

V Justičnej Revue 2/2021 autori z nášho znaleckého ústavu uverejnili príspevok, v ktorom sa zaoberajú chybami pri znaleckej činnosti.

Čítať viac

3. ročník konferencie „Právne, forenzné a ekonomické aspekty medicíny“

Aj tento rok organizujeme v spolupráci s vydavateľstvom SOLEN a advokátskou kanceláriou KINSTELLAR konferenciu "Právne, forenzné a ekonomické aspekty medicíny".

Čítať viac

Termín najbližšieho znaleckého minima: 5.2.-8.2.2020

Predpokladom pre zaradenie do vzdelávacieho programu je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom programe všeobecné lekárstvo alebo zubné lekárstvo, prípadne ich ekvivalent.

Čítať viac