Forensic.sk

Sme nezávislá spoločnosť pôsobiaca v oblasti forenznej medicíny, založená v roku 2008.

Viac informácií

Konzultačná činnosť

Spoločnosť poskytuje konzultačné služby pre advokátov, advokátske kancelárie a iné subjekty v rámci litigation support.

Viac informácií

Lektorská
a edukačná činnosť

V rámci edukačnej činnosti v súčinnosti s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky poskytujeme akreditovaný program ďalšieho vzdelávania Odborné minimum pre znalcov v zdravotníctve.

Viac informácií

Publikačná činnosť

Publikujeme veľké množstvo odborných článkov, analýz a komentárov vo vedeckých, odborných aj populárnych publikáciách.

Zobraziť publikácie

Najnovšie blogy

forensic.sk získal poverenie na organizovanie znaleckého minima

Ministerstvo spravodlivosti schválilo znaleckému ústavu forensic.sk dňa 22. marca 2021 študijný program odborného minima pre znalcov.

Čítať viac

Termín najbližšieho znaleckého minima: 6.10.-9.10.2021

Predpokladom pre zaradenie do vzdelávacieho programu je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v zdravotníckom (všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo, a pod.) prípadne prírodovednom študijnom programe.

Čítať viac

Prezidentka vymenovala znalca forensic.sk Jozefa Záhumenského za profesora

Po úspešnom inauguračnom konaní sa bol náš znalec a prednosta II. Gynekologicko pôrodníckej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava v Nemocnici Ružinov docent Záhumenský vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky za profesora.

Čítať viac

Forenzná sila medicínskeho dôkazu a najčastejšie pochybenia znalcov

V Justičnej Revue 2/2021 autori z nášho znaleckého ústavu uverejnili príspevok, v ktorom sa zaoberajú chybami pri znaleckej činnosti.

Čítať viac