Forensic.sk

Sme nezávislá spoločnosť pôsobiaca v oblasti forenznej medicíny, založená v roku 2008.

Viac informácií

Konzultačná činnosť

Spoločnosť poskytuje konzultačné služby pre advokátov, advokátske kancelárie a iné subjekty v rámci litigation support.

Viac informácií

Lektorská
a edukačná činnosť

V rámci edukačnej činnosti v súčinnosti s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky poskytujeme akreditovaný program ďalšieho vzdelávania Odborné minimum pre znalcov v zdravotníctve.

Viac informácií

Publikačná činnosť

Publikujeme veľké množstvo odborných článkov, analýz a komentárov vo vedeckých, odborných aj populárnych publikáciách.

Zobraziť publikácie

Najnovšie blogy

Správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti a výnimočná úhrada liekov zo zdravotného poistenia

Povinnosť zabezpečiť pre pacienta včasnú a účinnú liečbu je neoddeliteľnou súčasťou správneho poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Čítať viac

Jesenný termín znaleckého minima: 19.9.-22.9.2018

Najbližší kurz odborného minima pre znalcov v zdravotníctve uskutoční v dňoch 19.-22. septembra 2018. 

Čítať viac

forensic.sk na Banskobystrických anestéziologických dňoch

Zástupcovia forensic.sk MUDr. Moravanský a JUDr. Laciaková sa dňa 09.06.2018 zúčastnili Banskobystrických anestéziologických dní. Na príprave simulovaného forenzného prípadu vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici spolupracovala aj MUDr. Osinová..

Čítať viac

Výška náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2018

Pod číslom 152/2018 Z.z. bolo v zbierke zákonov zverejnené oznámenie Ministerstva zdravotníctva o vydaní opatrenia zo 16. mája 2018 č. S05091-2018-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2018.

Čítať viac