Forensic.sk

Sme nezávislá spoločnosť pôsobiaca v oblasti forenznej medicíny, založená v roku 2008.

Viac informácií

Konzultačná činnosť

Spoločnosť poskytuje konzultačné služby pre advokátov, advokátske kancelárie a iné subjekty v rámci litigation support.

Viac informácií

Lektorská
a edukačná činnosť

V rámci edukačnej činnosti v súčinnosti s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky poskytujeme akreditovaný program ďalšieho vzdelávania Odborné minimum pre znalcov v zdravotníctve.

Viac informácií

Publikačná činnosť

Publikujeme veľké množstvo odborných článkov, analýz a komentárov vo vedeckých, odborných aj populárnych publikáciách.

Zobraziť publikácie

Najnovšie blogy

3. ročník konferencie „Právne, forenzné a ekonomické aspekty medicíny“

Aj tento rok organizujeme v spolupráci s vydavateľstvom SOLEN a advokátskou kanceláriou KINSTELLAR konferenciu "Právne, forenzné a ekonomické aspekty medicíny".

Čítať viac

Termín najbližšieho znaleckého minima: 5.2.-8.2.2020

Predpokladom pre zaradenie do vzdelávacieho programu je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom programe všeobecné lekárstvo alebo zubné lekárstvo, prípadne ich ekvivalent.

Čítať viac

Prehľad klinických forenzných služieb v európskych krajinách

Managing partner forensic.sk doc. Kováč sa ako spoluautor podieľal na publikácií o klinických forenzných službách v európskych krajinách.

Čítať viac

forensic.sk prednášal na Justičnej akadémii

Partneri forensic.sk doc. Kováč a MUDr. Moravanský s našim expertom, pre psychiatriu MUDr. Kollárom viedli na pôde Justičnmej akadémie celodenné vzdelávacie podujatie zamerané na problematiku trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Čítať viac