Forensic.sk

Sme nezávislá spoločnosť pôsobiaca v oblasti forenznej medicíny, založená v roku 2008.

Viac informácií

Konzultačná činnosť

Spoločnosť poskytuje konzultačné služby pre advokátov, advokátske kancelárie a iné subjekty v rámci litigation support.

Viac informácií

Lektorská
a edukačná činnosť

V rámci edukačnej činnosti v súčinnosti s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky poskytujeme akreditovaný program ďalšieho vzdelávania Odborné minimum pre znalcov v zdravotníctve.

Viac informácií

Publikačná činnosť

Publikujeme veľké množstvo odborných článkov, analýz a komentárov vo vedeckých, odborných aj populárnych publikáciách.

Zobraziť publikácie

Najnovšie blogy

Hospitalizácia bez súhlasu

Doc. Kováč a MUDr. Moravanský uverejnili v odbornom časopise Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Psychiatrickej spoločnosti SLS článok, venujúci sa problematike hospitalizácie bez súhlasu pacienta.

Čítať viac

O mlčanlivosti zdravotníkov

V médiách sa príliš často opakuje rovnaká dramatická situácia. Redaktor/ka informuje o nehode či nešťastí. Vzápätí sa objaví lekár, ideálne ešte v zakvavenom operačnom plášti a s vážnou tvárou oznámi, že obeť je v kritickom/ťažkom/stabilizovanom stave (nehodiace sa prečiarknite). Niekedy sú informácie aj o niečo podrobnejšie či pikantnejšie.

Čítať viac

Ako oznámiť domáce násilie na policií?

Čo robiť, ak ste obeťou? Rozhodnite sa, že ňou už byť nechcete. Čo treba v takejto situácií urobit?

Čítať viac

Rozhovor o forenznej medicíne, súdnom lekárstve a eutanázii

Nedeľný rozhovor Braňa Dobšinského o súdnom lekárstve a veciach s tým súvisiacich s Petrom Kováčom.

Čítať viac