Forensic.sk

Sme nezávislá spoločnosť pôsobiaca v oblasti forenznej medicíny, založená v roku 2008.

Viac informácií

Konzultačná činnosť

Spoločnosť poskytuje konzultačné služby pre advokátov, advokátske kancelárie a iné subjekty v rámci litigation support.

Viac informácií

Lektorská
a edukačná činnosť

V rámci edukačnej činnosti v súčinnosti s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky poskytujeme akreditovaný program ďalšieho vzdelávania Odborné minimum pre znalcov v zdravotníctve.

Viac informácií

Publikačná činnosť

Publikujeme veľké množstvo odborných článkov, analýz a komentárov vo vedeckých, odborných aj populárnych publikáciách.

Zobraziť publikácie

Najnovšie blogy

forensic.sk na Banskobystrických anestéziologických dňoch

Zástupcovia forensic.sk MUDr. Moravanský a JUDr. Laciaková sa dňa 09.06.2018 zúčastnili Banskobystrických anestéziologických dní. Na príprave simulovaného forenzného prípadu vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici spolupracovala aj MUDr. Osinová..

Čítať viac

Výška náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2018

Pod číslom 152/2018 Z.z. bolo v zbierke zákonov zverejnené oznámenie Ministerstva zdravotníctva o vydaní opatrenia zo 16. mája 2018 č. S05091-2018-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2018.

Čítať viac

Termín jarného znaleckého minima

Najbližší kurz odborného minima pre znalcov zdravotníctve sa uskutoční v dňoch 4.-7. apríla 2018.

Čítať viac

Monografia Ranivá balistika úspešne pokrstená

Vo štvtrtok 9. novembra 2017 sme v priestoroch Akadémie Policajného zboru úspešne pokrstili monografiu Ranivá balistika autorského kolektívu pod vedením docenta Juříčka. Viac ako 600 stranovú publikáciu do života uviedol pán Milan Kňažko.

Čítať viac