Forensic.sk

Sme nezávislá spoločnosť pôsobiaca v oblasti forenznej medicíny, založená v roku 2008.

Viac informácií

Konzultačná činnosť

Spoločnosť poskytuje konzultačné služby pre advokátov, advokátske kancelárie a iné subjekty v rámci litigation support.

Viac informácií

Lektorská
a edukačná činnosť

V rámci edukačnej činnosti v súčinnosti s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky poskytujeme akreditovaný program ďalšieho vzdelávania Odborné minimum pre znalcov v zdravotníctve.

Viac informácií

Publikačná činnosť

Publikujeme veľké množstvo odborných článkov, analýz a komentárov vo vedeckých, odborných aj populárnych publikáciách.

Zobraziť publikácie

Najnovšie blogy

Doc. MUDr. Mirko Mego, CSc. (27.12.1928-26.7.2017)

Po týždni utrpelo slovenské súdne lekárstvo ďalšiu stratu. Opustil nás docent Mirko Mego, posledný predstaviteľ prvej povojnovej generácie súdnych lekárov. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 2.8.2017 o 13:15 hod v Bratislavskom krematóriu.

Čítať viac

MUDr. Vladimír Porubský (20. 7. 1921-19.7.2017)

MUDr. Vladimír Porubský bol nestorom slovenského súdneho lekárstva. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 28.7.2017 o 14:00 hod v Bratislavskom krematóriu.

Čítať viac

Simulácia kritických situácií v Banskej Bystrici

Forensic.sk sa ako súčasť lektorského tímu podieľal na simuláciách kritických situácií z praxe v rámci Banskobystrických anestéziologických dní.

Čítať viac

Hospitalizácia bez súhlasu

Doc. Kováč a MUDr. Moravanský uverejnili v odbornom časopise Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Psychiatrickej spoločnosti SLS článok, venujúci sa problematike hospitalizácie bez súhlasu pacienta.

Čítať viac