Forensic.sk

Sme nezávislá spoločnosť pôsobiaca v oblasti forenznej medicíny, založená v roku 2008.

Viac informácií

Konzultačná činnosť

Spoločnosť poskytuje konzultačné služby pre advokátov, advokátske kancelárie a iné subjekty v rámci litigation support.

Viac informácií

Lektorská
a edukačná činnosť

V rámci edukačnej činnosti v súčinnosti s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky poskytujeme akreditovaný program ďalšieho vzdelávania Odborné minimum pre znalcov v zdravotníctve.

Viac informácií

Publikačná činnosť

Publikujeme veľké množstvo odborných článkov, analýz a komentárov vo vedeckých, odborných aj populárnych publikáciách.

Zobraziť publikácie

Najnovšie blogy

Termín jarného znaleckého minima: 24.4.-27.4.2019

Predpokladom pre zaradenie do vzdelávacieho programu je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom programe všeobecné lekárstvo alebo zubné lekárstvo, prípadne ich ekvivalent. Znalecký ústav si vyhradzuje možnosť zmeny termínu konania kurzu z organizačných dôvodov. O takejto zmene budu všetci už prihlásení uchádzači však upovedomení.

Čítať viac

Správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti a výnimočná úhrada liekov zo zdravotného poistenia

Povinnosť zabezpečiť pre pacienta včasnú a účinnú liečbu je neoddeliteľnou súčasťou správneho poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Čítať viac

Jesenný termín znaleckého minima: 19.9.-22.9.2018

Najbližší kurz odborného minima pre znalcov v zdravotníctve uskutoční v dňoch 19.-22. septembra 2018. 

Čítať viac

forensic.sk na Banskobystrických anestéziologických dňoch

Zástupcovia forensic.sk MUDr. Moravanský a JUDr. Laciaková sa dňa 09.06.2018 zúčastnili Banskobystrických anestéziologických dní. Na príprave simulovaného forenzného prípadu vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici spolupracovala aj MUDr. Osinová..

Čítať viac