Znalecká činnosť

Orgány činné v trestnom konaní

Pred pribratím spoločnosti forensic.sk do trestného konania ako znaleckej organizácie podľa § 143 ods. 1 Trestného poriadku alebo znaleckého ústavu podľa § 147 ods. 1 Trestného poriadku vám odporúčame, aby ste nás vopred kontaktovali telefonicky či prostredníctvom emailu.

Uprednostňujeme telefonát v pracovných dňoch, medzi 13.00 až 15.00 hod.

V prípade nedostupnosti nám, prosím zanechajte odkaz a telefónne číslo pre spätné volanie, resp. pošlite nám správu prostredníctvom kontaktného formulára.

V prípade znaleckých úkonov je v prvom rade potrebné dohodnúť lehotu na ich vypracovanie, nakoľko sme pracovne kontinuálne významne vyťažení a je pre nás prioritou, aby sa lehota na vypracovanie znaleckého úkonu stanovila po vzájomnej komunikácii.