Forensic.sk

Sme nezávislá spoločnosť pôsobiaca v oblasti forenznej medicíny, založená v roku 2008.

Viac informácií

Konzultačná činnosť

Spoločnosť poskytuje konzultačné služby pre advokátov, advokátske kancelárie a iné subjekty v rámci litigation support.

Viac informácií

Lektorská
a edukačná činnosť

V rámci edukačnej činnosti v súčinnosti s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky poskytujeme akreditovaný program ďalšieho vzdelávania Odborné minimum pre znalcov v zdravotníctve.

Viac informácií

Publikačná činnosť

Publikujeme veľké množstvo odborných článkov, analýz a komentárov vo vedeckých, odborných aj populárnych publikáciách.

Zobraziť publikácie

Najnovšie blogy

forensic.sk získal poverenie na organizovanie znaleckého minima

Ministerstvo spravodlivosti schválilo znaleckému ústavu forensic.sk dňa 22. marca 2021 študijný program odborného minima pre znalcov.

Čítať viac

Podcast o omyloch a pochybeniach v medicíne

Partner forensic.sk doc. Kováč bol hosťom v podcaste televízie JOJ Zdravie. Témou podcastu boli omyly a pochybenia v medicíne.

Čítať viac

Výška náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2022

Pod číslom 189/2022 Z.z. bolo v Zbierke zákonov zverejnené oznámenie Ministerstva zdravotníctva o vydaní opatrenia z 18. mája 2022 č. S15921-2022-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2022.

Čítať viac

Nová slovenská učebnica pôrodníctva s kapitolami od znalcov forensic.sk

Kolektív autorov pod vedením znalca forensic.sk profesora Záhumenského pripravil modernú učebnicu pôrodníctva s prostým názvom: Pôrodníctvo.

Čítať viac

Očkovanie v kontexte ochrany zdravia nielen v boji s pandémiou COVID-19

V renomovanom medzinárodnom vydavateľstve Wolters Kluwer vychádza prvá komplexná knižná publikácia o očkovaní. Jej spoluautorom je aj managing partner forensic.sk doc. Kováč. Tejto zložitej téme sa publikácia venuje z medicínskeho, etického aj právneho hľadiska.

Čítať viac