Titulná strana

Publikačná činnosť

Monografie a učebnice

  • Humeník I., Kováč P. a kol. Zákon o zdravotnej starostlivosti. Komentár. 1. vydanie. Bratislava : C. H. Beck, 2015, 530 s. Publikáciu možno kúpiť tu
  • Kováč. P. Medical Law. Slovakia. Den Hague : Kluwer Law International, 2012, 168 p. Publikáciu možno kúpiť tu
  • Kováč P. a kol. Súdne lekárstvo pre právnikov. Bratislava: IURA Edition: 2005. 332 s.

Vedecké a odborné články

  • Kováč P. , Moravanský N., Zummerová A. Stanovenie alkoholu vo vydychovanom vzduchu – screening či dôkaz? Soud Lék., 56, 2011, No. 4, p. 56-60. PMID: 22145208
  • Laciaková L., Kováč P., Moravanský N. Definícia smrti v Trestnom zákone a význam konzistencie medicínskych pojmov v trestnom práve Justičná revue, 68, 2016, č. 12, s. 1427-1435