Späť

Ako zdokumentovať zranenia po napadnutí

Vyšetrenie lekárom často predchádza samotnému oznámeniu napadnutia na polícii, ale niekedy to môže byť aj krok druhý po podaní trestného oznámenia. V oboch prípadoch je to však ten najdôležitejší úkon.

Vyšetrenie napadnutej osoby je niečo úplne iné ako bežná návšteva lekára bežne. Pre zdravotnícky personál to môže byť rutina, a to nie je práve na prospech veci. Platí základné pravidlo: aj najmenšie poranenie, ktoré nám bolo spôsobené niekým iným, je významné. Dokonca aj poranenie, ktoré ste si spôsobili sami pri obrane je významné.

Lekár sa samozrejme najskôr bude zaoberať tým, či je vám niečo, čo by ohrozovalo váš život a zdravie. Pre neho nie je podstatná nejaká odrenina na lakti, ale pre účely vyšetrovania a dokazovania napadnutia to môže byť rozhodujúca vec. Nesmiete zabudnúť na to, že ide o náš prípad a že je v prvom rade v našom záujme, aby lekár každu stopu násilia zistil, popísal a zdokumentoval. Je smutnou skutočnosťou, že správne vykonané vyšetrenie obete trestného činu a zdokumentovanie nálezov je skôr výnimkou ako pravidlom. Lekári prvého kontaktu nie sú školení, ako majú postupovať pri vyšetrení obetí násilia. Učí sa to síce na lekárskej fakulte, ale to pochopiteľne nestačí, pretože bežný lekár spravidla nezmerá odreniny školským pravítkom a zakreslí ich do schémy tela. Ideálne je, ak kriminalistický technik vykoná oficiálnu fotodokumentáciu vašich poranení priamo v ambulancii lekára, ktorý vás vyšetril. Mimochodom, lekár, ktorý vysloví podozrenie, že poranenie vzniklo konaním inej osoby, je povinný celú vec hlásiť na polícii.

Ak neboli vaše zranenia zdokumentované, „zabudlo sa na to“, alebo sa to komukoľvek zdalo zbytočné, poranenia si čo najskôr odfotografujete sami. Ďalšia možnosť je, že si vás neskoršie predvolá súdny znalec na znalecké vyšetrenie a fotodokumentáciu pripraví on sám. Treba ale povedať, že súdny znalec sa k prípadu dostáva až oveľa neskôr, čo je niekedy na škodu veci. V dobe digitálnych fotografií je dokumentácia čohokoľvek a kedykoľvek bezproblémová a platí: radšej nejaká dokumentácia – aj neoficiálna – ako žiadna.

V prípade tupého násilia ako sú údery päsťou do tváre či inde platí, že ráno múdrejšie večera. Krvné výrony, ktoré vznikajú po tupom násilí na mäkkých častiach tela sa zvýraznia a neraz aj úplne odhalia až s odstupom niekoľkých hodín. Preto treba navštíviť lekára aj na druhý deň a žiadať o vyšetrenie a zaznamenanie poranení a ich následkov znova. Dôležitý je aj rozsah poranenia, teda aspoň orientačná plocha, na ktorej sa stopy násilia rozprestierajú. Farebná zmena krvného výronu (modriny) je tiež veľmi dôležitá, pretože podľa nej je možné datovať vznik poranenia a vyvrátiť alebo potvrdiť vašu či inú výpoveď.