Späť

MUDr. Vladimír Porubský (20. 7. 1921-19.7.2017)

MUDr. Vladimír Porubský bol nestorom slovenského súdneho lekárstva. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 28.7.2017 o 14:00 hod v Bratislavskom krematóriu.

MUDr. Vladimír Porubský bol nestorom slovenského súdneho lekárstva. Začal študovať medicínu ešte počas 2. svetovej vojny na Lekárskej fakulte vtedajšej Slovenskej Univerzity. Zúčastnil sa Slovenského národného povstania, keď ako medik pracoval v nemocnici V Banskej Bystrici. Štúdium ukončil v roku 1948. Po promócii nastúpil na Ústav súdneho lekárstva lekárskej fakulty Univerzity Komenského ako asistent u profesora Hermana Krska. Ako súdny lekár sa venoval vyšetrovaniu biologických stôp a ich skupinovej identifikácií. Od začiatku svojej činnosti bol stálym znalcom Krajského súdu v Bratislave.

Navrhol organizáciu súdnolekárskej služby, ktorú si osvojili aj ústredné orgány štátnej správy. Na ich realizáciu MUDr. Vladímíra Porubského v roku 1955 vymenovali za experta Povereníctva zdravotníctva pre súdne lekárstvo. V roku 1961 sa stal primárom na Ústave súdneho lekárstva Lekárskej fakulty Komenského Univerzity v Bratislave, pričom súčasne viedol aj serologické laboratórium. Tento post zastával až do roku 1990.

MUDr. Porubský sa zaslúžil o to, že na Slovensku vznikali nové súdnolekárske pracoviská aj v miestach mimo sídel lekárskych fakúlt. Za jeho odbornú činnosť ho Československá súdnolekárská spoločnosť i Slovenská súdnolekárská spoločnosť ocenili čestným členstvom. V roku 2011 minister zdravotníctva Slovenskej republiky MUDr. Ivan Uhliarik udelil MUDr. Porubskému Cenu ministra zdravotníctva SR za rozvoj súdneho lekárstva na Slovensku.

Koníčkom MUDr. Porubského bol jachting, bol dlhoročným medzinárodným rozhodcom a v roku 2011 získal Zlatý odznak Slovenského olympijského výboru.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 28.7.2017 o 14:00 hod v Bratislavskom krematóriu.