Späť

Odborné minimum pre znalcov v zdravotnícve sa uskutoční 28.9.2017 – 30.9.2017

Kurz znaleckého minima pre uchádzačov o zápis do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov sa uskutoční v termíne od 28.09.2017 do 30.09.2017 v priestoroch technologického centra Binarium, Staré Grunty 18, 841 01 Bratislava.

Znalecký ústav forensic.sk organizuje kurz Odborné minimum pre znalcov v zdravotnícve. Absolvovanie znaleckého minima je podmienkou zápisu do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministestva spravodlivosti Slovenskej republiky. Kurz  sa uskutoční v dňoch 28.08.2017 – 30.08.2017 a jeho cena je 390 eur/osoba. Miestom konania kurzu je technologické centrum Binarium, Staré Grunty 18, 841 01 Bratislava.

Dovoľujeme si požiadať všetkých záujemcov o daný kurz, aby svoj záujem potvrdili záväzne e-mailom na adresu info@forensic.sk. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.