Späť

Krst monografie Ranivá balistika – technické, soudnělékařské a kriminalistické aspekty

Akadémia Policajného zboru v spolupráci so znaleckým ústavom  forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz s.r.o. organizuje dňa 9. novembra 2017 o 15:00 hod. krst vedeckej monografie doc. Ing. Ludvíka Juříčka, Ph.D a kolektívu autorov: Ranivá balistika technické, soudnělékařské a kriminalistické aspekty.

Akadémia Policajného zboru v spolupráci so znaleckým ústavom  forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz s.r.o. organizuje krst vedeckej monografie doc. Ing. Ludvíka Juříčka, Ph.D a kolektívu autorov: Ranivá balistika technické, soudnělékařské a kriminalistické aspekty.

Záštitu nad podujatím prevzala rektorka Akadémie Policajného zboru Dr. h. c. doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. Krst sa uskutoční dňa 9. novembra 2017 o 15:00 hod. v posluchárni P5 Akadémie Policajného zboru na Sklabinskej 1 v Bratislave.

V rámci odborného programu odznejú vyžiadané prednášky profesora MUDr. Miroslava Hirta, CSc. prednostu Ústavu soudního lékařství Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice U svaté Anny v Brně a profesora Ing. Gustáva Kasanického, CSc. riaditeľa Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity.