Späť

Monografia Ranivá balistika úspešne pokrstená

Vo štvtrtok 9. novembra 2017 sme v priestoroch Akadémie Policajného zboru úspešne pokrstili monografiu Ranivá balistika autorského kolektívu pod vedením docenta Juříčka. Viac ako 600 stranovú publikáciu do života uviedol pán Milan Kňažko.

Publikácia je určená  balistikom, súdnym lekárom, traumatológom, vojnovým chirurgom, vojakom, policajtom, právnikom, ale aj  najširšej streleckej verejnosti. Atmosféru krstu knižky zachytil štáb televízie Joj, záznam si môžete pozrieť v Krimi novinách z 12. novembra od 10 minúty.

Publikácia je už v predaji, získať ju môžete najpríklad tu.