Späť

Termín jarného znaleckého minima

Najbližší kurz odborného minima pre znalcov zdravotníctve sa uskutoční v dňoch 4.-7. apríla 2018.

Najbližší kurz odborného minima pre znalcov zdravotníctve uskutoční v dňoch 4.-7. apríla 2018.  Znalecký ústav si vyhradzuje možnosť zmeny termínu konania kurzu z organizačných dôvodov. O takejto zmene budu všetci už prihlásení uchádzači však upovedomení.

Predpokladom pre zaradenie do vzdelávacieho programu je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom programe všeobecné lekárstvo alebo zubné lekárstvo, prípadne ich ekvivalent.