Späť

Jesenný termín znaleckého minima: 19.9.-22.9.2018

Najbližší kurz odborného minima pre znalcov v zdravotníctve uskutoční v dňoch 19.-22. septembra 2018. 

Predpokladom pre zaradenie do vzdelávacieho programu je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom programe všeobecné lekárstvo alebo zubné lekárstvo, prípadne ich ekvivalent.

Znalecký ústav si vyhradzuje možnosť zmeny termínu konania kurzu z organizačných dôvodov. O takejto zmene budu všetci už prihlásení uchádzači však upovedomení.