Späť

Termín jarného znaleckého minima: 24.4.-27.4.2019

Predpokladom pre zaradenie do vzdelávacieho programu je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom programe všeobecné lekárstvo alebo zubné lekárstvo, prípadne ich ekvivalent.

Znalecký ústav si vyhradzuje možnosť zmeny termínu konania kurzu z organizačných dôvodov. O takejto zmene budu všetci už prihlásení uchádzači však upovedomení.