Späť

Termín najbližšieho znaleckého minima: 5.2.-8.2.2020

Predpokladom pre zaradenie do vzdelávacieho programu je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom programe všeobecné lekárstvo alebo zubné lekárstvo, prípadne ich ekvivalent.

Prihlášiť sa možno prostredníctvom formuláru na našich stránkach .

Znalecký ústav si vyhradzuje možnosť zmeny termínu konania kurzu z organizačných dôvodov. O takejto zmene budu všetci už prihlásení uchádzači však upovedomení.