Späť

forensic.sk získal poverenie na organizovanie znaleckého minima

Ministerstvo spravodlivosti schválilo znaleckému ústavu forensic.sk dňa 22. marca 2021 študijný program odborného minima pre znalcov.

Súčasne so schválením študijného programu Ministerstvo spravodlivosti poverilo znalecký ústav poskytovaním odborného minima pre znalcov na obdobie 5 rokov.

Náš študijný program je špecificky zameraný pre znalcov zo zdravotníckych a prírodovedných odborov a odvetví s dôrazom na posudzovanie správnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu s pandémiou koronavírusu SARS-CoV2-2019 môže znalecké minimum prebiehať aj dištančnou online formou.  Preto vieme štruktúru a termíny kurzov flexibilne prispôsobiť  časovým možnostiam záujemcov. Na naše kurzy znaleckého minima sa možno prihlásiť na tejto stránke.