Späť

Forenzná sila medicínskeho dôkazu a najčastejšie pochybenia znalcov

V Justičnej Revue 2/2021 autori z nášho znaleckého ústavu uverejnili príspevok, v ktorom sa zaoberajú chybami pri znaleckej činnosti.

V našom príspevku na základe našich viac ako 10 ročných skúseností poukazujeme na zásadné odborné a metodologické  pochybenia znalcov pri posudzovaní správnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti.  Osobitne sa venujeme úvahám o nutnosti metodologicky správneho výkonu znaleckej činnosti z pohľadu meritórneho rozhodnutia.