Späť

Prezidentka vymenovala znalca forensic.sk Jozefa Záhumenského za profesora

Po úspešnom inauguračnom konaní sa bol náš znalec a prednosta II. Gynekologicko pôrodníckej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava v Nemocnici Ružinov docent Záhumenský vymenovaný prezidentkou Slovenskej republiky za profesora.

Inauguračné konanie je vrcholom vedecko-pedagogickej dráhy.  Cesta nášho kolegu a znalca k profesúre začala pred dlhými rokmi. Inauguračné konanie trvalo rok a pol, témou jeho inauguračnej prednášky bolo Pôrodníctvo v 21. storočí.   Po schválení vedeckou radou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a vedeckou radou Univerzity Komenského bol návrh na vymenovanie predložený prezidentke Slovenskej republiky. Po dnešnom vymenovaní má náš kolega právo používať titul profesor.

Jozef,  za všetkých partnerov a znalcov gratulujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.