Späť

Výška náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2022

Pod číslom 189/2022 Z.z. bolo v Zbierke zákonov zverejnené oznámenie Ministerstva zdravotníctva o vydaní opatrenia z 18. mája 2022 č. S15921-2022-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2022.

Opatrenie nadobudlo účinnosť dňa 31. mája 2022 a stanovuje výšku náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2018 za jeden bod je 24,22 eura.

Oznámenie  je dostupné  na stránkach Slov-lex, vrátane plného znenia.