Späť

3D rekonštrukcia chrupu s využitím umelej inteligencie

Znalci znaleckého ústavu forensic.sk Doc. Thurzo, Doc. Kováč a MUDr. Moravanský spolu s ďalšími odborníkmi publikovali vo významnom vedeckom časopise Molecules článok, v ktorom predstavili nový spôsob 3D rekonštrukcie chrupu s využitím umelej inteligencie.

Pri identifikácií sú využité moderné metódy vrátene mikro-CT, cone-beam tomografia, zoslabený úplný odraz v spojení s infračervenou spektroskopiou s Fourierovou transformáciou a umelá inteligencia založená na konvolučnej neurónovej sieti.

Článok je dostupný na https://www.mdpi.com/1420-3049/27/13/4035.