Späť

Termín najbližšieho znaleckého minima: 29. november – 2. december 2023

Predpokladom pre zaradenie do vzdelávacieho programu je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v zdravotníckom (všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, ošetrovateľstvo, a pod.) prípadne prírodovednom študijnom programe.

Naše odborné minimum je špecificky zamerané pre znalcov  v odbore zdravotníctvo a farmácia, pričom nie je vhodné pre znalcov z technických odborov.

Odborné minimum bude prebiehať dištančnou formou s využitím telekomunikačných a konferenčných platforiem.  Preto je potrebné mať kvalitné a stabilné vysokorýchlostné internetové pripojenie a počítač s  kamerou.  Prihlásiť sa možno prostredníctvom formuláru na našich stránkach. Záverečný test bude prebiehať prezenčne.

Znalecký ústav si vyhradzuje možnosť zmeny termínu konania kurzu z organizačných dôvodov. O takejto zmene budú všetci už prihlásení uchádzači však upovedomení.